Tidligere arrangementer

Tidligere arrangementer


Du kan her finde eksempler fra afholdte arrangementer

2019-03-19 Miljø- og fødevareklagenævet. Oplæg ved formand og professor Birgitte Egelund Olsen


2019-03-11 Ekstraordinær generalforsamling. Tidspunkt for generalforsamling ændret fra juni til 2. kvartal.


2019-03-11 I sportens verden. Oplæg ved DBUformand og advokat Jesper Møller


2018-12-06 Offentlige myndigheder som procespart

Juridisk Forening og Haugaard∙Braad Advokatfirma inviterer til seminar om de særlige forhold der gør sig gældende, når offentlige myndigheder er part i retssager.

I 2017 udgav dr. jur., LL.M. Frederik Waage fra Syddansk Universitet sin doktordisputats med titlen ”Det offentlige som procespart", som han præsenterede. Herudover var der oplæg set fra dommerens, advokatens og den offentlige myndigheds synspunkt med indlæg af: landsdommer Svend Bjerg Hansen, plan- og miljøchef Asger Nielsen og advokat Flemming Elbæk


2018-10-08 MF Preben Bang Henriksen fortalte om Retsudvalgets arbejde og tidl. minister Jakob Axel Nielsen fortalte om sin ministertid og folkestyret


2018-06-06 Generalforsamling

Generalforsamlingen holdtes ved Ankestyrelsen, Nytorv 7, 2. sal, 9000 Aalborg. Der blev også lejlighed til at høre om Ankestyrelsens arbejde inden for de områder, der er placeret i Aalborg, vedrørede børn- og familie, social, beskæftigelse og arbejdsskader, samt de to uafhængige nævn Ankestyrelsen sekretariatsbetjener (Ligebehandlingsnævnet og Psykolognævnet).


2018-02-26 Cybercrime ved professor Søren Sandfeld Jakobsen og ph.d.-stipendiat Lene Wacher Lentz


2018-01-29 Gå-hjem møde ved Juridisk Forening i Viborg.  "Ajour med erhvervsretten", ved Erik Werlauff


2017 -11-22 DR-formand m.v. Michael Christiansen fortæller om krav til fremtidens jurister


2017-11-17 Julefrokost


2017-10-02 Skatteminister Karsten Lauritzen fortæller om fremtidens skattesystem og de mange nye jobs i bl.a. Aalborg)

    2017-09-21 Adm. Dir. Paul Mollerup, Danske Advokater, om advokatbranchens fremtid og hvordan juristers beslutninger   

    påvirkes. Afholdt hos adv.fa. Hjulmand&Kaptain, Østre Havnegade 12, 9000 Aalborg.

    2017-06-06: Aalborg Universitet, præsentation af forskning, undervisning og lokaler.

    2017-04-21: Debatdag om den fremtidige behandling af børnesager i familieretten og socialretten.

    2017-02-06: Folketingets retsudvalg ved medlemmerne Rasmus Prehn, Lisbeth Bech Poulsen og Preben Bang Henriksen.

    2017-01-20: "Jura på mange måder", med blandt andre fhv. højesteretspræsident Børge Dahl, prof. dr. tech. Steen Andreassen

                           og retspræsident Christian Lundblad

 

    2016-11-18: Julefrokost øverst på Hotel Hvide Hus. En hyggelig og festlig aften

2016-10-04:


Kurator i O.W. Bunker John Sommer Schmidt.


Om udfordringer i store, internationale boer.

 

    2016-08-26: Sommerfest/Fredagsbar på den nyetablerede tagterrasse på retsbygningen i Aalborg.

    Da vinden satte sit præg, fortsatte vi hyggen i kantinen.

2016-04-19:


Folketingets ombudsmand Jørgen Sten Sørensen

2016-01-14:


Rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg