Persondatapolitik/GDPR

BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER


  1. Juridisk Forening i Aalborg behandler oplysninger om dig i form af navn, adresse, telefonnummer, beskæftigelse, deltagelse i arrangementer, email-adresse og betalingsoplysninger (kontingent). Oplysningerne bruges til at administrere dit medlemskab. Oplysningerne behandles med hjemmel i databeskyttelsesforordningens (GDPR) art. 6, stk. 1, litra b.


  1. Oplysningerne slettes 5 år efter udmeldelse.


  1. Det er Juridisk Forening i Aalborg, der er dataansvarlig.


  1. Du har som medlem til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke informationer Juridisk Forening har om dig. Du har ligeledes ret til at få slettet eller rettet oplysningerne, hvis de ikke er korrekte.


  1. Hvis du mener, at foreningen har misligholdt sine forpligtelser i forhold til behandling af dine personoplysninger, skal din klage sendes til sekretariatet på info@juristeraalborg.dk. Derudover henviser vi til Datatilsynets klagevejledning:


https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/klage-til-datatilsynet/


Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K
Telefon: 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk