Hjem


Juridisk Forening

Aalborg

CVR. nr. 37393169, stiftet 14.01.16

Juridisk Institut, Aalborg Universitet, Fibigerstræde 4

Info@juristeraalborg.dk

Det henstilles, at kommunikation og betaling så vidt muligt gennemføres digitalt

Om Juridisk Forening


Alle jurister og erhvervsjurister i Aalborg og omegn, der har interesse heri, er velkomne i foreningen (uanset om det har været muligt for os at invitere dig pr. e-mail). Formålet med foreningen er afholdelse af 3-4 årlige møder eller seminarer med faglige indlægsholdere, mulighed for faglig vidensdeling og networking, hvor der også skal være plads til uformel dialog og lidt at spise.

Det årlige kontingent er 100 kr.

Bestyrelsen

Foreningen ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer, der vælges på en generalforsamling. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen med valg af 3 medlemmer hvert år, og suppleanter vælges for 1 år ad gangen.


Bestyrelsesmedlemmer

Referater

Vedtægter

Initiativtagere

Medlemskab

Medlemmer er i overvejende grad erhvervsaktive jurister og erhvervsjurister i Aalborgområdet, men også studerende og pensionerede jurister. Vi er pt. over 200 medlemmer i Juridisk Forening Aalborg.Ønsker du medlemskab

28/6 2021 afholdte Juridisk Forening generalforsamling over MS Teams.


Valg til bestyrelsen:

Kit Purkær Madsen blev nyvalgt

Peter Plenge blev genvalgt

Søren Gyldenhof Schilder blev nyvalgt


Valg til suppleant:

Erling Brandstrup blev nyvalgt.


I forlængelse af generalforsamling d. 28/6 har bestyrelsen konstitueret sig således:

Sten Bønsing (Formand)

Kit Purkær Madsen (Næstformand)

Peter Plenge (Kasserer)

Søren Gyldenhof Schilder (Sekretær)

Nina Schjoldager

Vibeke Gamst

Desuden er den til enhver tid siddende formand for FEJ, vedtægtsbestemt bestyrelsesmedlem.


Erling Brandstrup (Suppleant).


Post-corona arbejdes der på efterårsprogrammet, hvor vi håber at først arrangement kan blive et besøg ved kontraktsenheden på Aaalborg Universitet.

Arrangementsprogram er under udarbejdelse