Hjem

Bestyrelse:

Retspræsident

Christian Lundblad

Advokat

Tim Rosenkrantz Buur

Chefanklager

Anne Marie Roum Svendsen

Lektor

Carsten Munk-Hansen

Ankechef

Hannah Brandt

Borgerrådgiver

Maria Louise Friis

 

 

Medlemsskab:

Du kan betale 100 kr.

og samtidigt oplyse:

1. navn

2. stilling

3. e-mailadresse

Betaling:

Nordjyske bank

reg.nr. 7446

kontonummer 1176468

 

Adresse:

Juridisk Forening i Aalborg

Juridisk Institut

Aalborg Universitet

Niels Jernes Vej 6 B

9220 Aalborg Ø

 

(Det henstilles, at kommunikation og betaling

så vidt muligt gennemføres digitalt)

Initiativtagere

Christian Lundblad,

retspræsident

Elsemette Cassøe,

politidirektør

Erling Brandstrup,

chef for Ankestyrelsen i Aalb.

Finn Bødstrup,

formand Aalborg Advokatfore.

Carsten Munk-Hansen,

lektor, Aalborg Universitet

 

Velkommen

Alle jurister og erhvervs-

jurister i Aalborg og om-

egn, der har interesse

heri, er velkomne i fore-

ningen (uanset om det

har været muligt for os at invitere dig pr. e-mail).

Formålet med for-eningen er afholdel-se af 3-4 årlige mø-der eller seminarer med faglige indlægs-holdere, mulighed for faglig vidensdeling og networking, hvor der også skal være plads til uformel dialog og lidt at spi-se.

Det årlige kontingent er 100 kr.

Juridisk Forening i Aalborg

CVR nr. 37393169

stiftet 14. januar 2016