Hjem

Juridisk Forening

Aalborg

CVR. nr. 37393169, stiftet 14.01.16

Juridisk Institut, Aalborg Universitet, Niels Jernes Vej

Info@juristeraalborg.dk

Det henstilles, at kommunikation og betaling så vidt muligt gennemføres digitalt

Om Juridisk Forening

 

Alle jurister og erhvervsjurister i Aalborg og omegn, der har interesse heri, er velkomne i foreningen (uanset om det har været muligt for os at invitere dig pr. e-mail). Formålet med foreningen er afholdelse af 3-4 årlige møder eller seminarer med faglige indlægsholdere, mulighed for faglig vidensdeling og networking, hvor der også skal være plads til uformel dialog og lidt at spise.

Det årlige kontingent er 100 kr.

Bestyrelsen

Foreningen ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer, der vælges på en generalforsamling. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen med valg af 3 medlemmer hvert år, og suppleanter vælges for 1 år ad gangen.

 

Næstkommende arrangementer 2018

(se i øvrigt fanebladet for årsprogrammet)

 

 

 

Generalforsamling 6/6

 

Tidspunkt: 6/6. Kl. 16.30

 

Sted: Ankestyrelsen Aalborg, Nytorv 7, 1. sal, 9000 Aalborg

 

Der vil i forbindelse med generalforsamlingen være et oplæg om Ankestyrelsens arbejde og der vil blive lejlighed til at se lokalerne.

 

Tilmelding senest 23/5 2018

 

 

Medlemskab

Medlemmer er i overvejende grad erhvervsaktive jurister og erhvervsjurister i Aalborgområdet, men også studerende og pensionerede jurister. Vi er pt. over 200 medlemmer i Juridisk Forening Aalborg.

 

 

Retsudvalget

Retsudvalgets nordjyske medlemmer fortæller nyt fra udvalget

 

Tid: Mandag den 8. august 2018

klokkeslet tilgår.

 

Sted: Tilgår

 

 

Copyright @ All Rights Reserved