Hjem

Juridisk Forening

Aalborg

CVR. nr. 37393169, stiftet 14.01.16

Juridisk Institut, Aalborg Universitet, Niels Jernes Vej

Info@juristeraalborg.dk

Det henstilles, at kommunikation og betaling så vidt muligt gennemføres digitalt

Om Juridisk Forening

 

Alle jurister og erhvervsjurister i Aalborg og omegn, der har interesse heri, er velkomne i foreningen (uanset om det har været muligt for os at invitere dig pr. e-mail). Formålet med foreningen er afholdelse af 3-4 årlige møder eller seminarer med faglige indlægsholdere, mulighed for faglig vidensdeling og networking, hvor der også skal være plads til uformel dialog og lidt at spise.

Det årlige kontingent er 100 kr.

Bestyrelsen

Foreningen ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer, der vælges på en generalforsamling. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen med valg af 3 medlemmer hvert år, og suppleanter vælges for 1 år ad gangen.

 

 

Generalforsamling 6/6

 

Tidspunkt: 6/6. Nærmere tidspunkt tilgår

 

Sted: Tilgår

 

 

Arrangementer 2018

 

 

Medlemskab

Medlemmer er i overvejende grad erhvervsaktive jurister og erhvervsjurister i Aalborgområdet, men også studerende og pensionerede jurister. Vi er pt. over 200 medlemmer i Juridisk Forening Aalborg.

 

 

Cybercrime (Bemærk ny dato)

ved professor Søren Sandfeld Jakobsen og ph.d.-stipendiat Lene Wacher Lentz, begge IECC-Crime Research Centre, AAU.

 

Mandag den 26. februar 2018

kl. 16:15-18:15.

 

Aalborg Universitet, Rendsburgsgade 14.4, lok. 3.529 (ved havnen).

 

Tilmeldingsfrist 12/2

Copyright @ All Rights Reserved